AMSJI Workshop on 3D Printed Subperiosteal Anchorage in Extreme Maxillary Atrophy

Universitair Ziekenhuis Brussel

Oncology Meeting Room, Block C

Laarbeeklaan 101

1090 Brussels

https://www.europeanfacecentreuzbrusselseminars.org/

simon.vermeir@uzbrussel.be